Anketa o platformah za učenje jezika

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani sodeluje v evropski raziskovalni mreži COST Action eNetCollect. To je združenje raziskovalcev, v katerem proučujemo možnosti, kako lahko jezikovni uporabniki, učitelji in jezikovni tehnologi sodelujejo pri učenju jezika in sestavljanju učnih gradiv.

Raziskovalci in razvijalci jezikovnih tehnologij za razvoj digitalnih orodij in virov potrebujejo označene podatke. Iz označenih podatkov lahko npr. avtomatsko tvorijo jezikovne naloge za spletne jezikovne platforme in s tem pomagajo učiteljem pri pripravi učnih gradiv. Obenem pa jezikovni uporabniki s svojimi odgovori lahko raziskovalcem pomagajo razvijati in izboljševati podatkovne baze, iz katerih pripravljajo avtomatske naloge. Gre torej za to, da odgovore na naloge, ki jih učenci tako ali tako rešujejo za usvajanje znanja, uporabimo za razvoj digitalnih tehnologij, obenem pa poskrbimo, da imajo učitelji in učenci na voljo dovolj sodobnega učnega gradiva.

Znotraj mreže se trenutno izvaja anketa, katere namen je popisati obstoječe spletne platforme za učenje jezika, ki uporabnikom omogočajo reševanje nalog. S pomočjo popisa bomo raziskovalci lahko poiskali tiste platforme, za katere lahko avtomatsko tvorimo naloge iz obstoječih jezikovnih virov.

Šest udeležencev ankete, ki bodo prispevali najkoristnejše informacije, bo prejelo bone (1 × 50 €, 5 × 20 €), unovčljive na poljubni spletni strani (npr. Amazon).

Anketa (v angleščini) je odprta do 15. julija 2020: https://cognition.ouc.ac.cy/surveys/index.php/516373?lang=en Reševanje zahteva le nekaj minut. Vabljeni k sodelovanju!