Sodelujte pri projektu Tolmač

Na CJVT UL tesno sodelujemo s Fakulteto za računalništvo in informatiko UL, tokrat pa k sodelovanju vabimo tudi vas.

Eden izmed tekočih projektov na FRI UL je Tolmač – projekt, namenjen razvoju sistema za avtomatizirano prevajanje slovenskih predavanj v tuje jezike.

Rezultati projekta bodo pomembni za vse nas. Prevodi v živo bodo tujim študentom olajšali spremljanje predavanj, ki potekajo v slovenskem jeziku. Prepisi v slovenskem jeziku bodo povečali dostopnost gluhim in naglušnim. Izvlečki in posnetki predavanj, ki bodo dosegljivi preko posebnega portala, bodo odlično dopolnjevali elektronska gradiva za študij.

Na tem mestu nastopite vi: z vašo pomočjo namreč lahko izboljšamo delovanje sistema.

Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut časa, obiščete spletno stran student-voice.uni-lj.si in v mikrofon preberete nekaj stavkov, ki se vam bodo izpisovali na ekranu. Anonimizirane posnetke bomo uporabili pri učenju modelov za razpoznavo slovenskega jezika.

Univerza v Ljubljani bo v zahvalo za sodelovanje podelila dvajset jubilejnih srebrnikov, ki jih je UL izdala ob praznovanju svoje stoletnice. Z vsakim oddanim sklopom petih posnetkov lahko vstopite v boben za žrebanje. Več oddanih sklopov pomeni večjo verjetnost, da boste med izžrebanimi dobitniki prav vi.

Hvala za vaš prispevek k izboljšanju pomembnega orodja za slovenščino.

Projekt Tolmač na UL