Članstvo v mednarodni leksikografski mreži ELEXIS

Center za jezikovne vire in tehnologije UL je postal del mednarodne leksikografske mreže ELEXIS.

Evropska leksikografska mreža ELEXIS povezuje 61 različnih raziskovalnih institucij iz 34 držav po svetu. Njen glavni namen je povezati semantične informacije, ki jih vsebujejo slovarji in podobni viri, in prek skupnih konceptov napraviti velikansko semantično mrežo, ki bo prosto dostopna v oblaku. Poleg tega si mreža prizadeva za oblikovanje standardov za sodobno leksikografsko infrastrukturo za vse evropske jezike.

Delo v ELEXIS temelji na odprtih podatkih in uporabi tehnologije umetne inteligence, strojnega učenja, tekstovnega rudarjenja in semantične tehnologije. Mreža omogoča brezplačno raziskovalno rabo nekaterih že obstoječih leksikografskih orodij, v okviru samega projekta pa se razvijajo tudi lastna orodja, npr. za pripravo slovarjev, za pretvorbo različnih formatov slovarjev idr.

CJVT UL se je mreži pridružil kot t. i. opazovalec (ang. observer institution). Na Centru se veselimo izmenjave znanj in prispevka k razvoju novih orodij, ki bodo nastala na podlagi uspešnega mednarodnega sodelovanja.

Mrežo finančno podpira evropski program za raziskave in inovacije Obzorje 2020.