Na voljo je aplikacija za oceno berljivosti besedil v slovenščini

V okviru projekta Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč) je bila razvita prva aplikacija za oceno težavnosti besedil v slovenskem jeziku. Do nje lahko prosto dostopate prek strežnika Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani.

Z aplikacijo lahko preverite težavnost besedil dolžine do 5.000 znakov. Opozorila vas bo na težave na ravni besed: dolge, redke in ponavljajoče besede, okrajšave ter besedišče, ki ga ne najdemo v učbenikih. Obenem bo označila dolge povedi ter tiste z veliko ali brez glagolov.

Ponudila vam bo tudi več različnih statistik in mer berljivosti, ki so podrobno opisane na spletni strani.

Glede na povratne informacije uporabnikov bo aplikacija še dopolnjena ter prilagojena potrebam in izsledkom novih raziskav.

Pri pripravi aplikacije so sodelovali strokovnjaki z Univerze v Ljubljani (Fakultete za računalništvo in informatiko, Pedagoške fakultete, Centra za jezikovne viri in tehnologije), Inštituta Jožef Stefan in Univerze v Mariboru (Pedagoške fakultete). Razvoj aplikacije je vodil prof. dr. Marko Robnik-Šikonja s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.