Objavljena monografija Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode

Z veseljem vas obveščamo, da je na spletni strani Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na voljo prosto dostopna digitalna monografija “Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode”:

Monografija, ki je nastala na istoimenskem raziskovalnem projektu ARRS, predstavlja projektne rezultate treh različnih vrst

 • metodologijo za strojno pridobivanje jezikovnih podatkov iz referenčnih korpusov Gigafida in GOS;
 • orodje LIST za uporabniku prijazno izvažanje korpusnih podatkov;
 • pravo zakladnico odprto dostopnih podatkovnih baz z raznovrstnimi jezikovnimi informacijami.

Še posebej bi poudarili, da so v njej predstavljeni novi prosto dostopni slovnični podatki iz korpusov, ki lahko pridejo prav pri raziskavah na različnih področjih.

Monografija Nova slovnica sodobne standardne slovenščine:
viri in metode je na voljo v digitalni obliki.

V monografiji, ki jo je izdala Znanstvena založba Filozofske fakultete UL, so zbrana naslednja dela:

 • Analize za nadgradnjo učnega korpusa ssj500k
  Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej
 • Zasnova in uporaba korpusnega luščilnika LIST
  Jaka Čibej, Špela Arhar Holdt, Marko Robnik-Šikonja
 • Oblikoslovni vzorci za strojno procesiranje slovenščine
  Špela Arhar Holdt
 • Strojno luščenje medbesednih povezav v oblikoslovnem leksikonu Sloleks 2.0
  Jaka Čibej
 • Opis modela za pridobivanje in strukturiranje kolokacijskih podatkov iz korpusa
  Simon Krek, Polona Gantar, Iztok Kosem, Kaja Dobrovoljc
 • Zapis kanonične oblike frazeoloških enot v Leksikonu večbesednih enot za slovenščino
  Polona Gantar
 • Strojno prepoznavanje idiomov z globokimi nevronskimi mrežami
  Tadej Škvorc, Polona Gantar, Marko Robnik-Šikonja
 • Strojno berljiv Vezljivostni leksikon slovenskih glagolov
  Polona Gantar
 • Leksikon formulaičnih besednih nizov v pisni in govorjeni slovenščini
  Kaja Dobrovoljc

Upamo, da vam bodo objavljena dela ponudila odgovore na marsikatero vprašanje in omogočila nova spoznanja na področju jezikoslovja. Prijetno branje!