Prispevki

Transkribiranje intervjujev za projekt PROP

Za namen projekta PROP smo v zadnjem času pripravljali ročno pregledane transkripcije intervjujev z učiteljicami in učitelji, ki poučujejo slovenščino v slovenskih OŠ in SŠ.

Evalvacijska množica za strojno popravljanje slovenskih besedil Šolar-Eval 1.0

V okviru projekta Empirična podlaga za digitalno podprt razvoj pisne jezikovne zmožnosti (PROP) smo pred kratkim izdelali evalvacijsko množico enotno popravljenih besedil iz korpusa Šolar. Dosledno izdelana množica je ključnega pomena za namene učinkovitega učenja in evalvacije strojnega popravljanja napak.

Zbornik učiteljske konference PROP (Popravljanje jezika in besedil – učiteljska povratna informacija v šolski praksi)

Izšel je zbornik učiteljske konference PROP (Popravljanje jezika in besedil – učiteljska povratna informacija v šolski praksi). Urednici zbornika sta dr. Eva Pori in dr. Špela Arhar Holdt.

Predstavitev korpusa Šolar 3.0 na učiteljskem seminarju

V petek, 24. 11., je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani potekal učiteljski seminar Novejši tokovi v slovenistiki – jezik v teoriji in šolski praksi, ki se ga je udeležilo 38 udeleženk in udeležencev iz vse Slovenije.