Konferenca PROP (Popravljanje jezika in besedil – učiteljska povratna informacija v šolski praksi)

V sredo, 5. aprila 2023, je na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani potekala učiteljska konferenca projekta PROP – Empirična podlaga za digitalno podprt razvoj pisne jezikovne zmožnosti. Pri projektu sodelujejo ljubljanske Filozofska fakulteta, Fakulteta za upravo, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za računalništvo in informatiko.

Konference se je udeležilo okrog 120 učiteljic, učiteljev, profesoric in profesorjev iz slovenskih osnovnih in srednjih šol. Od 9.00 do 15.30 so lahko prisluhnili dvema plenarnima predavanjema in štirinajstim predstavitvam prispevkov, razdeljenim v tri sekcije. Devet avtorjev je svoje raziskave predstavilo v obliki konferenčnih posterjev. Prispevki so obravnavali tematike, kot so popravljanje jezikovnih napak pri slovenščini in drugih jezikih, raba pravopisa pri nejezikovnih predmetih, vloga medvrstniškega vrednotenja in delo z učenci s posebnimi potrebami. Po konferenci bodo vsi prispevki zbrani v zborniku, ki bo javno objavljen in dostopen.

Podrobnejši program konference si lahko ogledate na spodnji povezavi.