Entries by teja

Jezikovni sledilnik: besede leta 2021

Z Jezikovnim sledilnikom smo spremljali rabo besed v slovenskih medijskih objavah. Nastali so številni seznami besed, ki so zaznamovale leto 2021. Podatki temeljijo na statističnih izračunih.

Objavljena monografija NSSS

Na voljo je znanstvena monografija, ki obravnava nove postopke za strojno pridobivanje jezikovnih podatkov iz referenčnih korpusov, novo orodje za izvažanje korpusnih podatkov ter odprto dostopne označene podatkovne baze.

Projekt SoKol

V okviru financiranja Ministrstva za kulturo poteka projekt SoKol, s katerim bomo nadgradili Slovar sopomenk sodobne slovenščine in Kolokacijski slovar sodobne slovenščine v verziji 2.0.